U bent hier

De Holle Bilt 22, De Bilt

Locatie
Adres: 
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Monumentnr: 

510398

Beschrijving

Omschrijving onderdeel 2:

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Houdringe. Binnen de achttiende-eeuwse structuur en omgrenzing is een aanleg in landschapsstijl gerealiseerd waartoe in 1772 de eerste aanzet is gegeven met de aanleg van een bos met slingerpaden. In de eerste helft van de negentiende eeuw (vóór 1823/4 en in 1841) is de aanleg verder in landschapsstijl uitgewerkt en sindsdien nauwelijks gewijzigd. Waarschijnlijk heeft Zocher sr. zich met de aanleg in landschapsstijl bemoeid. De structuur van de aanleg wordt gedragen door de middenas (zuid-noord) gevormd door een formele toegangslaan voor het huis, die zich achter het huis voorzet in een in landschapsstijl aangelegde centrale zichtas. De monumentale, achttiende-eeuwse toegangslaan, die in 1967 opnieuw is ingeplant, kruist voor het huis de gracht, die in landschapsstijl is vergraven tot een slingerende waterloop. Aan weerszijden van de oprijlaan liggen weilanden, die in landschappelijke trant gestoffeerd zijn met enige boomgroepen van rode beuken. In 1968 werd door T.A.M. van Keulen voor- en achter het huis een aanleg in neo-formele stijl gerealiseerd, waardoor het ovale gazon voor het huis verdween (zie kadastrale minuut 1832). De neo-formele aanleg is voor de bescherming van ondergeschikt belang (jonger dan 50 jaar). Achter het huis loopt de uitgestrekte zichtas over een zich verwijdende, grillig gevormde weide, 'Klaverkamp' voorzien van enige boomgroepen en door gekartelde (west) en gebogen (oost) bospartijen omzoomd. Deze bospartijen worden genoemd in de veilingcatalogus van 1841 'twee uitgestrekte smaakvol aangelegde wandelbosschen van zware hoog opgaande eiken, beuken, sparrenboomen'. De as zet zich voort in een tweede weiland met aan de westzijde daarvan, achter een bomensingel, de ijsbaan (ca.1960), die buiten de bescherming valt. Dit tweede weiland is later bij de aanleg getrokken, zoals de veilingcatalogus van 1841 opmerkt 'een perceel bouw- en weiland (...) van eenige partijen opgaande boomen voorzien (...) waardoor zich het uitzigt uit het heerenhuis verder uitstrekt en veraangenaamd'. De integratie van dit weiland met de toen reeds bestaande aanleg in landschapsstijl is te zien op de Topografische militaire kaarten uit 1872 en 1906. De opeenvolging van verschillende open ruimten, die zich versmallen en verbreden is kenmerkend voor een aanleg in vroege-landschapsstijl. In het bos aan de oostzijde staan verschillende exoten; aan de westzijde een groep dicht bijeengeplaatste eiken. Recht achter het huis (noord) is nog een restant van een achttiende-eeuwse laan. Op het perceel met kadastrale aanduiding sectie B, nummer 2094, bevindt zich een woonhuis (Visserssteeg 1) met bijbehorende recent aangelegde tuin. Woonhuis en tuin vallen buiten de bescherming.

Waardering:

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Houdringe van algemeen belang: - als representatief en gaaf bewaard voorbeeld van een in landschapsstijl aangelegd park waartoe in 1772 de eerste aanzet is gegeven en vóór 1823/4 waarschijnlijk naar ontwerp van Zocher sr. verder uitgewerkt en verfraaid; - vanwege het 18de-eeuwse tracé van de oprijlaan en laanresten aan de noordkant in het bos; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Eigenschappen
Functies
FunctieCategorieFunctietypeIs hoofdfunctie
Tuin, park en plantsoenKastelen, landhuizen en parkenoorspronkelijke functieJa
Adressen
StraatHuisnummerToevoegingPostcodeSitueringLocatieWoonplaatsIs hoofdadres
De Holle Bilt223732 HMBYDe BiltJa
Bouwstijlen
StijlSubstijlZuiverheidNotitie
Landschapsstijlstijlzuiver
Types
CategorieSubcategorieBeschrijvingNotitie
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschappelijke tuin
Perceel
Kadastrale gemeenteSectieObjectAppartementPerceel
DE BILTB608
DE BILTB2046
DE BILTB561
DE BILTB2191
DE BILTB2048
DE BILTB2057
DE BILTB2055
DE BILTB2056
DE BILTB2168
DE BILTB2052
DE BILTB143
DE BILTB289
DE BILTB611
DE BILTB2167
DE BILTB2081
DE BILTB2090
DE BILTB2091
DE BILTB2092
DE BILTB2086
DE BILTB2082
DE BILTB550
DE BILTB2054
DE BILTB142
DE BILTB2044
DE BILTB2142
DE BILTB2042
DE BILTB733
DE BILTB2028
DE BILTB101
DE BILTB138
DE BILTB2058
DE BILTB2165
DE BILTB2190
DE BILTB2093
DE BILTB551
DE BILTB607
DE BILTB140
DE BILTB2143
Bouwperioden
AmbachtBeginEindeNotitie
vervaardiging17721772