U bent hier

Alles over

Instandhoudingssubsidie

Subsidie aangevraagd in 2008, 2009 of 2010?

Vóór 2011 subsidie-beschikking ontvangen?

Eindverantwoording over periode 2010 t/m 2015 en 2011 t/m 2016

U heeft vóór 2011 een subsidiebeschikking ontvangen. Hierin staat dat u voor de uitbetaling van de voorschotten de rekeningen van de uitgevoerde subsidiabele werkzaamheden kunt sturen aan het Nationaal Restauratiefonds. Zij dragen zorg voor de uitbetaling van de voorschotten.

Aan het eind van de instandhoudingsperiode moet u de ontvangen subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verantwoorden en dient u een verzoek tot vaststelling in.

Dat kunt u op 2 manieren doen.

  1. Op de vereenvoudigde manier zoals op de pagina Verantwoorden subsidie staat beschreven
  2. Op de manier zoals in de beschikking beschreven staat: u levert aan het eind van de instandhoudingsperiode kopieën van rekeningen in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Stuur kopieën van rekeningen en geen originelen, want de Rijksdienst stuurt geen rekeningen terug.
    Als er subsidiabele werkzaamheden zijn uitgevoerd door personeel dat bij u in loondienst is, moet u ook een verklaring overleggen waaruit het aantal gewerkte uren blijkt. Deze verklaring moet zijn gedaan door een registeraccountant of een accountant-registratieconsulent.

Hebt u hier nog vragen over, neem dan contact op met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

U kunt uw verzoek tot subsidievaststelling samen met de rekeningen per post of digitaal indienen. Digitaal kan dat via subsidies@cultureelerfgoed.nl.