U bent hier

Alles over

Instandhoudingssubsidie

Stap 6 Subsidie aangevraagd, en nu?

Verdeling budget en voorrangsregeling

Het jaarlijks beschikbare budget voor de instandhoudingssubsidie wordt via het tenderprincipe verdeeld. Er wordt gelijktijdig beslist over de toekenningen en afwijzingen. U ontvangt hierover eind augustus bericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Nadat de beschikkingen zijn verstuurd vindt u daarvan op deze website een overzicht.

In de tussentijd beoordeelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uw aanvraag. Eventuele ontbrekende (verplichte) informatie wordt opgevraagd per post.

Voorrangsregeling

Blijkt het budget niet voldoende om alle aanvragen in te willigen, dan geldt de voorrangsregeling: eigenaren van werelderfgoederen en professionele organisaties voor monumentenbehoud krijgen voorrang.

Verzoek tot aanvulling ontvangen?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed controleert of uw subsidieaanvraag compleet en met alle verplichte bijlagen is ingediend. Ook kijken zij of uw aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten.

In de brief staat hoe u de aanvullende stukken kunt toesturen.

Aanvraag digitaal ingediend?

Dan kunt u via het online subsidieportaal aanvullende bijlagen uploaden en insturen. Dit doet u door te kiezen voor 'Wijzigen bestaande aanvraag’.

Beschikking

In augustus hoort u of uw aanvraag is toegekend of afgewezen. Is uw aanvraag gehonoreerd, dan ontvangt u het subsidiebedrag in zes jaarlijkse voorschotten. Het eerste voorschot ontvangt u in het jaar volgend op het jaar van de aanvraag. 
In de beschikking staat ook hoe u na 6 jaar de subsidie kunt verantwoorden. Lees meer in Stap 7 Subsidie ontvangen en verantwoorden.

Werk volgens de uitvoeringsrichtlijnen

Als u instandhoudingssubsidie ontvangt, bent u sinds 2015 mogelijk verplicht om het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. De richtlijnen geven informatie over kwaliteit en laten zien welke voorbereiding, werkzaamheden, materialen en technieken wenselijk of vereist zijn.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.