U bent hier

Alles over

Instandhoudingssubsidie

Stap 3 Wat u moet weten voor u subsidie aanvraagt

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode is jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart. U kunt uw aanvraag digitaal of op papier indienen, via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Rijksdienst wijst de subsidies toe en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Of u een verantwoording moet indienen om de subsidie na 6 jaar vast te laten stellen, hangt af van de hoogte van de verleende subsidie.

Subsidiabele kosten

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie worden subsidiabele kosten genoemd. De maximale subsidiabele kosten bedragen bij gebouwde monumenten over de gehele periode van 6 jaar maximaal 3% van de herbouwwaarde van uw monument. Uit onderzoek is gebleken dat 0,5% op jaarbasis voldoende is om noodzakelijk onderhoud uit te voeren.

Vanaf 2019 bedraagt de subsidie voor alle categorieën en eigenaren maximaal 60% procent van de subsidiabele kosten. Dat was 50%. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50%.

Drempelbedrag subsidiabele kosten

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten uw subsidiabele  instandhoudingskosten over de periode van 6 jaar boven een norm vallen. Voor gebouwde en groene monumenten is dit € 6.000, voor beschermde archeologische monumenten € 3.000.

Molens, archeologische en groene rijksmonumenten

Molens hebben meer onderhoud nodig. Hiervoor geldt een maximum van € 60.000 op de subsidiabele kosten over 6 jaar. U ontvangt een subsidie van maximaal € 30.000.
Voor archeologische en groene monumenten is geen herbouwwaarde te bepalen. Het onderhoud van archeologische monumenten kost relatief weinig. Er is daarom geen maximum aan de subsidiabele kosten verbonden. Voor groene monumenten gelden specifieke normbedragen voor de maximale subsidie. Deze vindt u in de 

Herbouwwaarde

De toekenning van de subsidie is gekoppeld aan de herbouwwaarde van een gebouwd monument. Dit zijn de kosten die worden gemaakt om een gebouw weer in zijn oorspronkelijke staat op te bouwen. U leest meer over dit onderwerp in het informatieblad

Uitvoeringsrichtlijnen voor kwaliteit

Als u instandhoudingssubsidie ontvangt, bent u vanaf 2015 mogelijk verplicht om het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. Deze richtlijnen zijn samengesteld door bedrijven, eigenaren en de overheid. Ze geven informatie over kwaliteit en laten zien welke voorbereiding, werkzaamheden, materialen en technieken wenselijk of vereist zijn.

Voorrangsregeling verdeling budget

Wanneer meer subsidie wordt aangevraagd dan er budget is, worden de aanvragen in deze volgorde afgehandeld:

  1. Rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen die deel uitmaken van een werelderfgoed.
  2. Professionele organisaties voor monumentenbehoud.
  3. Overige aanvragen.

Deze overige aanvragen worden als volgt verdeeld:

  • 75% van het restbudget gaat naar aanvragen voor gebouwde objecten met een herbouwwaarde van minder dan € 8,3 miljoen, groene rijksmonumenten of archeologische rijksmonumenten met subsidiabele kosten van minder dan € 250.000,- en molens.
  • De overige 25% gaat naar de rijksmonumenten die niet in de voorgaande categorieën vallen.

Overstijgt de totale subsidievraag het beschikbare budget, dan krijgen aanvragen met de laagste begroting binnen de desbetreffende groep voorrang.

Digitaal of op papier aanvragen

U kunt digitaal of analoog instandhoudingssubsidie aanvragen. Wij raden u aan om de aanvraag digitaal in te dienen. Dat kan misverstanden en vertragingen voorkomen. Voor de online aanvraag moet u inloggen met DigiD of eHerkenning.

Let op: U komt in principe niet in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie als de werkzaamheden al zijn gestart vóór toekenning.