U bent hier

Gewijzigde omstandigheden?

Wijziging van werkzaamheden

Is er na ontvangst van de subsidiebeschikking iets veranderd in de omstandigheden?

  • Blijkt bijvoorbeeld de technische staat van uw monument slechter dan voorzien?
  • Is het pand veranderd van eigenaar? (zie hieronder)
  • Is uw aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd?
  • Vallen de kosten voor het onderhoud lager uit?
  • Wordt er afgeweken van het ingediende plan?

Aanvraag digitaal ingediend?

Dan kunt u eenvoudig via de online subsidieportaal met uw DigiD of eHerkenning een wijziging toevoegen aan uw bestaande aanvraag.

Aanvraag per post ingediend?

Hebt u uw aanvraag op papier ingediend en wilt u een wijziging doorgeven? Dat kan met het Meldingsformulier gewijzigde omstandigheden

Wijziging van eigenaar

Wanneer het monument veranderd is van eigenaar, dan zijn er twee mogelijkheden.

1. Een lopend instandhoudingsplan overnemen

De nieuwe eigenaar wil het lopende instandhoudingsplan overnemen, waarvoor subsidie al is toegekend. Dit kan op ieder moment binnen de zes jaar nadat de subsidie is toegekend. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vraagt u dan de volgende documenten toe te sturen:

Voormalige eigenaar

Nieuwe eigenaar

  • Notariële akte van levering waaruit de eigendomsoverdracht blijkt.
  • Het formulier waarmee de instandhoudingssubsidie is aangevraagd, ingevuld met uw gegevens. Wanneer dit formulier niet in uw bezit is, kunt u dit opvragen bij de InfoDesk, info@cultureelerfgoed.nl.
  • Verklaring dat de werkzaamheden conform plan worden uitgevoerd.

Al deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed daarom zo spoedig mogelijk weten wat er wijzigt.

2. Een nieuwe subsidieaanvraag indienen

De nieuwe eigenaar wil een nieuwe subsidieaanvraag indienen. Dit kan uitsluitend binnen de periode die hiervoor is opengesteld, van 1 februari tot 31 maart van ieder jaar. De subsidie die is verleend aan de vorige eigenaar zal worden vastgesteld en de uitbetaling van de voorschotten zal worden stopgezet.