Alles over

Financiering onderhoud en restauratie

Fondsen

Restauratiefonds

Een groeiend aantal gemeenten, provincies en andere samenwerkingspartners kent een regionaal Restauratiefonds. Het Restauratiefonds kan u informeren over actieve fondsen in uw regio, en de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

  • Cultuurfonds-hypotheek: een lening met een hele lage rente voor de restauratie of het onderhoud aan uw gemeentelijke of provinciale monument. Het is een initiatief van het Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De provincies hebben bij de vorming van de fondsen een belangrijke rol gespeeld. Alleen in Drenthe, Limburg en Flevoland bestaat (nog) geen cultuurfonds voor monumenten.
  • Monumenten-hypotheek: bij de restauratie of onderhoud van een monumentaal pand zijn er kosten die uw wooncomfort verbeteren. Zijn deze kosten onderdeel van een (grote) restauratie of onderhoudsbeurt informeer dan of u ze kunt financieren bij het Restauratiefonds.

Cultuurfonds

Heeft u financiële ondersteuning nodig voor het herstel van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten? Dan maakt u kans op een bijdrage van het Cultuurfonds.  Als voorwaarde geldt wel dat het erfgoed toegankelijk is en opengesteld wordt voor publiek.

Utrecht: K.F. Heinfonds

Het K.F. Hein Fonds Monumenten heeft monumentale panden in Utrecht in het bezit en onderhoudt en verhuurt deze. Het K.F. Hein Fonds ondersteunt regelmatig restauraties van monumenten in de provincie Utrecht met een financiële bijdrage.

Website KF Heinfonds

Regionale fondsen voor provinciale monumenten

Provinciale monumenten vind je niet overal. Alleen de provincies Noord-Holland en Drenthe hebben provinciale monumenten aangewezen. Deze regeling is alleen voorbehouden aan eigenaren van rijksmonumenten. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor onderhoud en restauratie van een monument hoger liggen dan bij een gewoon pand.

  • Drents monumentenfonds: een laagrentende lening voor provinciale monumenten in Drenthe.
  • Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: het Restauratiefonds heeft samen met de provincie de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek

Gemeentelijk budget

Informeer bij uw gemeente of er gemeentelijk budget is voor de restauratie of onderhoud aan uw gemeentelijk monument.