Alles over

Financiering onderhoud en restauratie

Fiscale informatie

Kosten voor onderhoud aftrekbaar

Als belastingplichtige eigenaar van een rijksmonument kunt u de kosten voor het onderhoud van uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen. Aan deze persoonsgebonden aftrek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Fiscale aftrek onderhoudskosten: Update

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Wet fiscale maatregel rijksmonumenten', dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op 10 en 11 december.  Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor rijksmonumenten van de belasting af te trekken per 1 januari 2019 te vervallen. Vanaf dat moment is er een vervangende subsidieregeling beschikbaar voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie: de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Per 1 januari 2019 is - als alternatief voor die fiscale aftrek - een nieuwe subsidieregeling van kracht, mits het wetsvoorstel in december door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. Wat betekenen de aanstaande wijzigingen voor rijksmonumenteigenaren?

  Wat is aftrekbaar?

  In het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 wordt de term drukkende onderhoudskosten gebruikt. Drukkende onderhoudskosten zijn de kosten voor onderhoud van een monument, zoals vastgesteld door de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM), verminderd met:

  • subsidies
  • het bedrag dat als verzekeringsuitkering bij schade door brand of storm en dergelijke wordt ontvangen
  • andere tegemoetkomingen

  Dan blijven de kosten over die daadwerkelijk voor de rekening van de eigenaar komen. Als eigenaar kunt u 80% van de drukkende onderhoudskosten fiscaal verrekenen. Dit zijn fiscaal aftrekbare onderhoudskosten.

  Stappenplan: juiste bedrag vast laten stellen

  Voorafgaand aan een restauratie kunt u door de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) de drukkende onderhoudskosten laten vaststellen. Dit kunt u dan meenemen in uw financieringsopzet. Lees hieronder de stappen om het juiste bedrag vast te stellen:

  1. De BBM stelt de onderhoudskosten vast door het splitsen van de totale kosten in onderhouds- en verbeteringskosten
  2. De eigenaar van een rijksmonument vermindert deze onderhoudskosten met toegezegde subsidies, verzekeringsuitkeringen en eventuele andere tegemoetkomingen, en bepaalt zo de drukkende onderhoudskosten
  3. De eigenaar kan 80% van de drukkende onderhoudskosten fiscaal verrekenen; de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten
  4. De drukkende onderhoudskosten vormen de basis van de Restauratiefonds- of Restauratiefondsplus-hypotheek: eigenaren kunnen bij het Restauratiefonds een lening met lage rente aanvragen voor 70% van de drukkende onderhoudskosten

  Belastingdienst Bureau Monumenten panden

  De Belastingdienst heeft een aparte afdeling voor rijksmonumenten: Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) in Amsterdam. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. De dienst is het beste ’s ochtends te bereiken via (088) 15 28 155.

  Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

  Bedankt voor uw terugkoppeling.

  Zie ook