Alles over

Financiering onderhoud en restauratie

Fiscale informatie

Kosten voor onderhoud aftrekbaar

Als belastingplichtige eigenaar van een rijksmonument kunt u de in 2018 gemaakte kosten voor het onderhoud van uw pand in 2019 nog fiscaal verrekenen met uw inkomen. Aan deze persoonsgebonden aftrek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

Fiscale aftrek onderhoudskosten: Update

Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren af te schaffen. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onderhoud van uw rijksmonument. Lees hier meer over de nieuwe regeling. 

  Wat is aftrekbaar?

  In het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 wordt de term drukkende onderhoudskosten gebruikt. Drukkende onderhoudskosten zijn de kosten voor onderhoud van een monument, zoals vastgesteld door de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM), verminderd met:

  • subsidies
  • het bedrag dat als verzekeringsuitkering bij schade door brand of storm en dergelijke wordt ontvangen
  • andere tegemoetkomingen

  Dan blijven de kosten over die daadwerkelijk voor de rekening van de eigenaar komen. Als eigenaar kunt u 80% van de drukkende onderhoudskosten fiscaal verrekenen. Dit zijn fiscaal aftrekbare onderhoudskosten.

  Bedrag vaststellen

  Lees hieronder de stappen om het juiste bedrag vast te stellen:

  1. Voorafgaand aan een restauratie kon u tot en met 2018 door de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) de drukkende onderhoudskosten laten vaststellen. De BBM stelt de onderhoudskosten vast door het splitsen van de totale kosten in onderhouds- en verbeteringskosten
  2. De eigenaar van een rijksmonument vermindert deze onderhoudskosten met toegezegde subsidies, verzekeringsuitkeringen en eventuele andere tegemoetkomingen, en bepaalt zo de drukkende onderhoudskosten
  3. De eigenaar kan 80% van de drukkende onderhoudskosten fiscaal verrekenen; de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten
  4. De drukkende onderhoudskosten vormden de basis van de Restauratiefonds- of Restauratiefondsplus-hypotheek: eigenaren kunnen bij het Restauratiefonds een lening met lage rente aanvragen voor 70% van de drukkende onderhoudskosten

  Vanaf 1 januari 2019 geldt de nieuwe regeling

  Belastingdienst Bureau Monumenten panden

  De Belastingdienst heeft een aparte afdeling voor rijksmonumenten: Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) in Amsterdam. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht. De dienst is het beste ’s ochtends te bereiken via (088) 15 28 155.

  Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

  Bedankt voor uw terugkoppeling.

  Zie ook