Doe mee aan de ‘Monitor Verduurzaming Monumenten!'

Doe mee aan de ‘Monitor Verduurzaming Monumenten’ en ontvang een gratis online DUMO-kennispakket, speciaal samengesteld voor monumenteigenaren, boordevol handige links en tips over verduurzaming.

Verduurzamen maakt wonen in een monument comfortabel en draagt bij aan de CO² reductie, één van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het zorgt daarmee voor het behoud van monumenten, nu en in de toekomst. De Monitor Verduurzaming Monumenten is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder particuliere monumenteigenaren. Het geeft inzicht in het energieverbruik van monumenten en in de belemmeringen die eigenaren ervaren bij het verduurzamen van hun pand.

Kom in actie en doe mee!

Bent u particulier eigenaar van een monument? Doe mee aan dit onderzoek en deel met ons uw bevindingen en resultaten van uw verduurzamingsmaatregelen. Als dank voor deelname, ontvangt u een link naar een online DUMO-kennispakket, speciaal samengesteld voor monumenteigenaren. Boordevol handige tips en links over verduurzaming van monumenten!
 

Monitor Verduurzaming
Afbeelding
Restauratie

Enquête Monitor Verduurzaming Monumenten

 • Vul deze enquête in. Het is voor ons hele belangrijke informatie. U geeft inzicht in de resultaten van de inspanningen die u en andere monumenteigenaren nu al geleverd hebben met betrekking tot verduurzaming en laat ons zien waar we nog belemmeringen kunnen wegnemen.
 • Waar gaan de vragen globaal over?
  • Inzicht in resultaten (Hoe ver bent u als eigenaar op hebt gebied van verduurzaming? Zijn we op de goede weg?)
  • Inzicht in belemmeringen: heeft u voldoende zicht op de ondersteuning die u als eigenaar kunt krijgen? Subsidies bijvoorbeeld.
  • Waar vindt u de noodzakelijke informatie wel/niet.
 • Het invullen van deze enquête duurt maximaal 15 minuten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en worden verder niet gedeeld met derden.

De beloning:

 • Na het invullen van de enquête krijgt u toegang tot ons online DUMO-kennispakket, speciaal samengesteld voor monumenteigenaren, boordevol handige links en tips over verduurzaming.
 • De onderzoeksresultaten van deze Monitor Verduurzaming Monumenten delen wij elk jaar op monumenten.nl. Hou deze website in de gaten.
Afbeelding
Wetten

Over de Monitor Verduurzaming Monumenten

De Monitor Verduurzaming Monumenten is een jaarlijks terugkerend onderzoek onder particuliere monumenteigenaren. Elk jaar vragen wij aan particuliere eigenaren welke duurzaamheidsmaatregelen zij van plan zijn te doen (of hebben gedaan) en wat de resultaten zijn na de uitvoering van de maatregelen. We willen ook graag weten waar u als eigenaar tegenaan loopt.

 • Het doel van dit onderzoek is gedurende meerdere jaren bekijken of het energieverbruik daalt en een bijdrage levert aan de CO²-reductie èn we willen inzicht krijgen in de belemmeringen die eigenaren ervaren bij de verduurzaming van hun pand.
 • Deze monitor wordt uitgevoerd in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Monumentenorganisaties achter deze Routekaart zijn onder meer de Monumentenwachten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Nationaal Restauratiefonds, De Groene Grachten, Stichting ERM, gemeenten, provincies, erfgoedloketten en duurzaamheidsadviseurs. Zij maken zich samen sterk voor beheer, behoud en verantwoorde verduurzaming van monumenten.
 • Deze organisaties willen u graag zo goed mogelijk helpen bij de verduurzaming van uw pand. Daarbij is uw input van groot belang.  Doe daarom mee met dit onderzoek!

Uitkomsten onderzoek 2020
Eigenaren van monumenten waren duidelijk in 2020: ze willen de energierekening omlaag en het wooncomfort moet omhoog. Meer dan 80% van de eigenaren geeft deze redenen voor de verduurzaming van hun monument. En de informatievoorziening moet veel beter. Dat is een heldere opdracht voor alle organisaties achter de routekaart. Wij hopen dat eigenaren ook in 2021 laten weten wat ze nodig hebben om stappen te zetten.

Afbeelding
Vergunning

Details over het onderzoek in 2020

 • De interesse om het monument (verder) te verduurzamen is groot, 81% van de monumenteigenaren is geïnteresseerd in het verduurzamen van hun monument.
 • 93% van de monumenteigenaren heeft al maatregelen genomen om het energieverbruik te verminderen.
 • Het komt ten opzichte van de voorgaande meting minder vaak voor dat het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen de monumentale waarde heeft veranderd.
 • De genomen maatregelen hebben niet altijd het verwachte effect op het gas- en energieverbruik.
 • Een groot deel (62%) van de monumenteigenaren die duurzaamheidsmaatregelen heeft laten aanbrengen in of aan hun monument, heeft hierover vooraf geen advies ingewonnen.
 • Het merendeel (70%) van de monumenteigenaren die duurzaamheidsmaatregelen heeft laten aanbrengen, geeft aan van tevoren geen goed inzicht te hebben gehad in de besparingsprognose die hiermee bereikt kon worden.
 • 73% verwacht de komende drie jaar meer duurzaamheidsmaatregelen te nemen.
 • Het merendeel (73%) van de monumenteigenaren beoordeelt de beschikbare informatie over de verduurzaming van monumenten als onvoldoende. Ruim de helft (51%) geeft aan dat het lastig is om juiste informatie te vinden.
Afbeelding
Vergunning verleend

Over de Routekaart Verduurzaming Monumenten

Organisaties achter de Routekaart Verduurzaming Monumenten maken zich samen sterk voor een duurzame monumentensector. Met als belangrijkste doelstelling: 40% reductie CO² in 2030 en 60% in 2040. Bent u benieuwd naar welke organisaties er mee doen en wat voor initiatieven zij hebben genomen? Kijk eens op www.duurzaamerfgoed.nl.

 

Naar boven