U bent hier

Alles over

Monumentale interieurs

Uw interieur bij herbestemming van uw monument

Een nieuwe functie

U wilt uw monumentale pand of een deel ervan herbestemmen of u overweegt dit? Veel eigenaren zijn u met succes voorgegaan. Het gaat vaak om ingrijpende projecten waar veel geld, tijd en voorbereiding voor nodig zijn.

Herbestemmen van monumentale panden helpt ons gezamenlijke erfgoed ‘levend’ te houden en is een oplossing voor de leegstand die bijvoorbeeld door ontkerkelijking ontstaat. 

Voorbeelden van herbestemming op grote en kleine(re) schaal:  

  • volledige transformatie van raadhuizen, postkantoren, bankgebouwen, stations, winkelpanden tot  woonhuizen
  • herbestemming van grote grachtenhuizen, kerken, scholen, ziekenhuizen en industrieel gebouwen tot complexen met wooneenheden
  • wijziging van een oude badkamer tot een kantoor aan huis, van een waterreservoir (in een watertoren) tot slaapkamer

Lees meer over herbestemming en financieringsmogelijkheden op deze website. 

Omgaan met het interieur bij herbestemming

Herbestemmen is geven en nemen. Samen zoek je de juiste balans tussen oud en nieuw, zodat ze elkaar versterken

Bij een herbestemming is er altijd de afweging tussen behoud en vernieuwing van het interieur. Het gebruik, de functie en bestemming veranderen, en daarmee ook uw wensen voor het interieur. Er zijn bij een groot herbestemmingsproject verschillende manieren om om te gaan met het interieur. In volgorde van veel behoud naar veel vernieuwing: 

  1. Bewaren van een compleet interieur inclusief objecten, door er een museum van te maken
  2. Behoud van de ruimten en de afwerking ervan, exclusief de objecten
  3. Behoud van de structuur waarin nieuwe zelfstandige bouweenheden worden geplaatst
  4. Behoud van de structuur, maar de afwerking ervan wordt weggehaald

Naast deze 4 mogelijkheden waarin op verschillende manieren wordt omgegaan met het interieur, kan het ook nog zo zijn dat het exterieur en het interieur helemaal losgelaten worden, zowel structureel als visueel. 

De indeling van de binnenzijde is op z’n minst net zo bepalend voor het succes van een gebouw als de bouwkundige structuur, de buitenzijde en de locatie”. 

Wat kan en mag?

Welke regels en wetgeving in uw geval van toepassing zijn hangt voornamelijk af van het soort monument, de locatie, de aard van de ingreep en de omvang. In veel gevallen zult u te maken krijgen met de omgevingsvergunning. Neem in een vroeg stadium contact op met uw gemeente voor advies.