U bent hier

Huize Wolf in Haren - Hiddema Fotografie
In uw regio:

Haren

115 rijksmonumenten

Gemeente Haren
Raadhuisplein 10 Haren
www.haren.nl

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

Afdeling Ontwikkeling
Mevr. C.C.M. Rodenburg-Folkerts

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Dhr. P. Antuma

Tel. 14 050
gemeente@haren.nl

In uw regio:

Haren

115 rijksmonumenten

Gemeente Haren
Raadhuisplein 10 Haren
www.haren.nl

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

Afdeling Ontwikkeling
Mevr. C.C.M. Rodenburg-Folkerts

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Dhr. P. Antuma

Tel. 14 050
gemeente@haren.nl

Haren

De gemeente Haren telt 83 rijksmonumenten en 85 gemeentelijke monumenten. Er is een grote diversiteit voor wat betreft het soort monumenten. Het gaat onder andere om een groot aantal woonhuizen en boerderijen, kerken, molens, schoolgebouwen bruggen, park en visplas.

Geschiedenis

De vroegste sporen van bewoning op het grondgebied van de huidige gemeente Haren gaan terug tot zo'n 4500 jaar geleden.
 
Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren waren in die middeleeuwen afzonderlijke buurschappen. Ze maakten samen met andere buurtschappen deel uit van het rechtsgebied Gorecht. Nu vormen de vier dorpen samen de gemeente Haren.
 
Het Gorecht werd in 1040 door de toenmalige Duitse keizer geschonken aan de bisschop van Utrecht. In 1460 kocht de stad Groningen het Gorecht van de toenmalige bisschop .Aan het einde van de zestiende eeuw vormen de stad Groningen en de Ommelanden één provincie, waarvan ook Haren deel uitmaakt. Na veel tegenwerking van de stad Groningen werd het volk van het Gorecht uiteindelijk in november 1795 voor vrij en onafhankelijk verklaard.
 
Haren is van oorsprong een agrarische gemeente. In de jaren twintig van de vorige eeuw kwamen er in toenemende mate mensen van buiten Haren binnen de gemeente grenzen wonen. Langzaam maar zeker veranderde de gemeente Haren van een boerendorp in een villadorp en tuinstad. De ligging op de Hondsrug maakte Haren al vroeg aantrekkelijk als woonplaats voor welgestelde Groningers. Dit werd zichtbaar door de bouw van prachtige buitens. Ondanks dat Haren zo dicht bij Groningen ligt heeft het dorp altijd haar landelijke karakter met boomrijke lanen behouden, die haar de bijnaam "De Groene Parel van het Noorden" geeft.

Erfgoedwet

De gemeente Haren is volgens de Erfgoedwet en het Overgangsrecht verantwoordelijk voor het beschermen van de rijksmonumenten, de gemeentelijke monumenten, het beschermd stads- en dorpsgezicht en de archeologische gebieden in haar gemeente. Het monumentenbeleid is zowel regulerend als stimulerend. De algemene doelstelling van het gemeentelijk monumentenbeleid is het behouden van cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten.

Deze algemene doelstelling is als volgt verder uit te splitsen:

  • het wettelijk beschermen van deze panden en objecten;
  • het stimuleren van de eigenaren om deze panden en objecten in goede staat te brengen en te houden;
  • het breed onder de aandacht brengen van (de waarde van) deze panden en objecten (voorlichting).