Cuijk

Klooster St. Agatha bij Cuijk - Mmvanzanten
Klooster St. Agatha bij Cuijk
Credit
Wikimedia Commons - Mmvanzanten
57
57

Gemeente Cuijck
Bezoekadres: Louis Jansenplein 1, 5431 BV Cuijk
Postadres: Postbus 7, 5360 AA Grave
www.cuijk.nl
0485-396600
gemeente@cuijk.nl

Cuijk is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De hoofdplaats van deze gemeente, het dorp Cuijk, ligt aan de westoever van de Maas een paar kilometer ten zuiden van Nijmegen. De gemeente bestaat uit de kernen Cuijk, Sint Agatha, Katwijk, Beers, Haps, Linden en Vianen. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de gemeente Cuijk opgeheven. Zij gaat dan op in de gemeente Land van Cuijk, met Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Monumenten

De gemeente Cuijk kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Cuijk, deSint Martinuskerk in straatzicht RM11623 - Michielverbeek

Monumentenzorg Cuijk

De gemeente Cuijk zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Cuijk wil in 2045 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er precies evenveel energie duurzaam wordt opgewekt als er nodig is. Dat doet de gemeente samen met haar inwoners, ondernemers en de overheid. 

Wilt u als eigenaar aan de slag met energiebesparing? Kijk dan op de website Brabant Woont Slim. Het energieloket geeft informatie en hulpmiddelen voor het besparen van energie, en informatie over subsidiemogelijkheden. U kunt gratis advies krijgen in het Cuijks Energiehuis of offertes aanvragen bij lokale bedrijven. Wilt u alvast zelf de mogelijkheden verkennen voor het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Als woningeigenaar/bewoner van een bestaande woning in de gemeente Cuijk kunt u tegen gunstige voorwaarden geld lenen om de woonlasten te verlagen, het wooncomfort te verhogen en het huis energiezuiniger te maken. Dit is de Duurzaamheidslening

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie voor onderhoud

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u in aanmerking komen voor subsidie in de onderhoudskosten. De bijdrage in de onderhoudskosten, die voor subsidie in aanmerking komen, bedraagt 50% van de kosten, met een maximum van ten hoogste € 2.500 per vijf jaar. 

Onder de onderhoudskosten vallen regelmatig terugkerende en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan (onderdelen van) het beschermd monument. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat het monument in stand gehouden kan worden. De werkzaamheden mogen pas na toewijzing van de subsidie worden uitgevoerd.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor het verbouwen, opknappen of slopen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Omdat bij monumenten vaak andere regels gelden, raden wij aan om eerst een vooroverleg in te dienen, voordat u een officiële omgevingsvergunning indient. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Cuijk

Rond het jaar 50 werd op de plek waar nu Cuijk ligt het castellum Ceuclum gesticht. Ceuclum was voor de Romeinen een belangrijk punt op de route naar Nijmegen en Xanten. Vanaf de 11e eeuw zijn de Heren van Cuijk belangrijke gezagshebbers in Cuijk. Deze adellijke familie was afkomstig uit Malsen (nu Buurmalsen, Geldermalsen), had nauwe banden met de Graven van Holland, Gelre en Vlaanderen. In hun machtssfeer ontstond het Land van Cuijk. Omstreeks 1133 werd de heer verbannen wegens de moord op Floris de Zwarte, en werd het kasteel te Cuijk verwoest. Toen hij terugkeerde vestigde hij zich te Grave, wat de hoofdplaats werd van het Land van Cuijk.

Naar boven