Brielle

Straatje in Brielle
Brielle
Credit
Restauratiefonds
369
369
43

Gemeente Brielle
Slagveld 36
3231 AP  Brielle
Postbus 101
3230 AC Brielle
140181
info@brielle.nl
www.brielle.nl

Brielle, ook wel Den Briel, is een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland gelegen op het eiland Voorne. De gemeente maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Brielle kreeg in 1330 stadsrechten. Door de vele historische panden en verdedigingswerken is de sfeer van vroeger tijden nog overal te voelen en te zien.

Monument op de kaart

De gemeente Brielle heeft 371 rijksmonumenten en 43  gemeentelijke monument. Daarbij is de Brielle een beschermd stadsgezicht. 

Geuzenkerk te Brielle
Geuzenkerk te Brielle
Stefan Ammerlaan photography

Monumentenzorg Brielle

De gemeente Brielle zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Wilt u meer weten over de geldende wet- en regelgeving? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Samen met gemeente Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor een duurzaam Voorne-Putten in 2040. De Routekaart helpt ons op weg naar een duurzame toekomst. Gezamenlijk dragen we bij aan een energieneutrale regio in 2040.

Doe de Zelfscan Duurzaam Monument en kijk welke mogelijkheden er voor uw monument zijn.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Er wordt dan getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Brielle in 1584 uitgegeven door Braun en Hogenberg
Brielle in 1584 uitgegeven door Braun en Hogenberg

Geschiedenis Brielle

In de middeleeuwen kende het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten twee Landheren: de Heer van Voorne en de Heer van Putten. De Heer van Voorne had zijn land in bruikleen van de Graaf van Holland. Brielle groeide in de 14de eeuw uit tot een stad van aanzien en in 1330 kreeg de stad stadsrechten. Een belangrijke inkomstenbron voor Brielle waren de visserij en de handel. In de 16-de eeuw was Brielle uitgegroeid tot een stad met vier poorten en 22 verdedigingstorens. 

 

Brielle of 'Den Briel' staat vooral bekend om de inname door de Watergeuzen op 1 april 1572. De inname van de stad wordt gezien als het begin van de opstand tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog.

´t_Veroveren van Den Briel in 1572 door Jan Luyken (1679)

Meer monumenten informatie

Naar boven