Bergen Noord-Holland

Bergen Noord-Holland

Gemeente Bergen Noord-Holland
Jan Ligthartstraat 4
Alkmaar
Postbus 175
1860 AD  Bergen
Afdeling Ontwikkeling
Mw. B. Detmar
Tel. 072 888 00 00
bergen-nh.nl

De dorpen Bergen en Bergen aan Zee vormen samen de kern Bergen. Een uitgestrekt, ongerept natuurgebied is een belangrijk kenmerk. Maar ook kunst en cultuur spelen in deze dorpen een grote rol. Begin vorige eeuw ontdekten namelijk veel kunstenaars (vooral schilders) Bergen en vestigden zich hier. Zij voelden zich aangetrokken tot het natuurschoon dat hen inspiratie gaf.

Bergen

Uit deze kunstenaarsgroep ontstond de ‘Bergense School’: een groep schilders die tussen 1920 en 1935 volgens een bepaalde stijl landschappen en stillevens maakte. De ‘Bergense School’ zorgde voor internationale bekendheid van de dorpen.

Tegenwoordig staat Bergen ook bekend om haar toerisme en recreatie. De bezoekers waarderen vooral de rust en het ontbreken van grootschalige verblijfsrecreatie.

Egmonden

Het Middeleeuwse dorp Hallum kreeg in 1350 de gezamenlijke naam Egmonde. Hiermee werd het huidige Egmond-Binnen bedoeld. Het dorp ontleent zijn naam aan het riddergeslacht van Egmond, dat zich vestigde op een hoeve ten noorden van de abdij. Deze abdij heeft een zeer grote invloed gehad op de ontwikkeling van Egmond.

Uit het gebied rondom de abdij groeide het huidige Egmond aan den Hoef. In het jaar 977 ontstond achter de duinen het dorp Egmond aan Zee, dat werd bestuurd door de abdij en haar beschermheer. Later werd het dorp zelfstandig en kreeg een zelfstandig bestuur.

Schoorl en omstreken

Uit onderzoek blijkt dat ruim duizend jaar voor onze jaartelling al mensen woonden en werkten in de nederzettingen van Schoorl.

Die nederzettingen waren destijds Ektdorp (nu Aagtdorp), Groide (nu Groet), Haregon (nu Hargen) en Camp (nu Camperduin). De bewoners van dit gebied leverden een voortdurende strijd tegen de zee en het stuivende zand. Door het inpolderen van land, het aanplanten van duinen het aanleggen van bossen wonnen de bewoners deze strijd en ontstond tegelijkertijd een aantrekkelijk gebied. Bijzonder zijn de Schoorlse duinen: de hoogste van heel Nederland.
 
De gemeente Bergen heeft een gemeentelijk beleid voor haar monumentale panden. Zo is er een monumenten- en een welstandscommissie en heeft de gemeente een lijst van gemeentelijke monumenten.

Monumentenbeleid

De prachtige gemeente Bergen (NH) heeft een groot aantal Rijks- Provinciale- en Gemeentelijke monumenten, en drie Rijksbeschermde Dorpsgezichten.
Onder de kleine zeventig Gemeentelijke Monumenten bevinden zich bijvoorbeeld stolpboerderijen, kerken en woonhuizen, maar ook een oude begraafplaats.
Gemeente Bergen is trots op haar erfgoed, de inwoners -en de miljoen bezoekers per jaar- weten het zeer te waarderen.
De gemeente wil het erfgoed dan ook graag voor de toekomst behouden, en bijdragen aan een goede staat ervan.

Onderhoud

Voor de gemeentelijk monumenteneigenaren biedt de gemeente een onderhoudssubsidie. Dit is een subsidie voor regulier jaarlijks onderhoud aan een monument.

Naar boven