U bent hier

Gemeentes

Filter op provincie:

 • Monument gemeente Delft

  Delft

  In 1246 kreeg Delft zijn eerste stadsrechten. De stad bestond toen nog uit een lint van percelen aan weerszijden van de gracht. In de veertiende en vijftiende eeuw groeide stad verder uit tot een stedelijk centrum omgeven door grachten. In de zestiende en zeventiende eeuw, tijdens de Gouden Eeuw, kende Delft een bloeiende economie en grote culturele ontwikkeling. Pas in de negentiende eeuw maakte de stad opnieuw een grote economische groei door, dit maal door een grote uitbreiding van de industrie.

 • Monument gemeente Den Haag

  Den Haag

  Den Haag is een veelzijdige stad: hof- en regeringsstad, stad van internationaal recht en stad aan zee. Maar Den Haag is ook een echte monumentenstad met statige herenhuizen en villa’s, lommerrijke parken en omvangrijke negentiende-eeuwse wijken. De stad is ontstaan rond de oude grafelijke residentie en een bijbehorende kleine burgerlijke nederzetting. Door de eeuwen heen heeft de stad zich geleidelijk uitgebreid.

 • Monument gemeente Dordrecht

  Dordrecht

  Dordrecht was ooit de belangrijkste stad van ons land. In het Hofkwartier, oorspronkelijk grotendeels bestaande uit een kloostercomplex, werd de Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. De Hollandse steden, die zich achter Willem van Oranje hadden geschaard, kwamen er in 1572 bijeen. Met de Unie van Dordrecht (1575), waarin de grondwet werd vastgelegd, geldt de Statenvergadering als het begin van de zelfstandige Nederlandse staat.

 • Monument gemeente Gouda

  Gouda

  Gouda is rijk aan topmonumenten zoals de Sint Jan met de Goudse glazen, de Markt met de Waag en het Stadhuis. De Goudse binnenstad heeft een structuur (straten, waterwegen, verkaveling, bebouwing) die in de middeleeuwen ontstaan is. Deze karakteristieke structuur is door middel van de aanwijzing als ‘Beschermd Stadsgezicht’ beschermd. Het betreft de gehele binnenstad inclusief de singelbebouwing daaromheen.

 • Monument gemeente Hillegom

  Hillegom

  Hillegom is de noordelijkste gemeente van de Duin- en Bollenstreek van Zuid-Holland. De gemeente ligt tussen het strand en de steden Haarlem en Leiden en luchthaven Schiphol. In de jaren 1900-1930 ontwikkelde Hillegom zich tot een bollendorp. Er werden bloembollenschuren, exportbedrijven, kwekerswoningen en villa's gebouwd. Veel van deze panden zijn nu aangewezen als rijks- of gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten. Nog altijd is Hillegom omgeven door kleurige bollenvelden, die mensen van over de hele wereld naar de Bollenstreek lokken!

 • Gemeente Leiden

  Leiden

  De historische Leidse binnenstad met haar vele monumenten is een belangrijk onderdeel van de ontwikkelkracht van de stad. De gemeente  Leiden geeft ruim baan aan initiatieven die de historische cultuur van Leiden versterken. 

 • Monument gemeente Rotterdam

  Rotterdam

  Rotterdam, moderne stad. Dat is het imago van Rotterdam, maar het is niet het hele verhaal. Het centrum van Rotterdam is uit de as herrezen en bepaalt nu het moderne imago van de stad. De wijken direct eromheen dateren echter van (ver) vóór de Tweede Wereldoorlog. Delen van Delfshaven, het Scheepvaartkwartier, Kralingen-midden en het Noordereiland zijn rijksbeschermde stadsgezichten.

 • Monument gemeente Schiedam

  Schiedam

  Schiedam is een echte oud-Hollandse stad met haar prachtig bewaard gebleven historische stadshart. De stad is vooral bekend dankzij de jeneverindustrie. De vijf hoogste molens van de wereld, monumentale pakhuizen, branderijen en karakteristieke havens laten de jeneverhistorie herleven. Maar Schiedam biedt nog veel meer. Schitterend kerken, het stadhuis, tal van woningen en gebouwen van de architect Piet Sanders, een fraai gerestaureerd Sint Jacobsgasthuis, waarin het Stedelijk Museum Schiedam is gehuisvest. Kortom, Schiedam is voor velen een ontdekking.

 • Monument Voorschoten

  Voorschoten

  De gemeente Voorschoten heeft ongeveer 250 prachtige monumentale panden. Voorschoten is typisch Voorschoten met zijn lintbebouwing langs de doorgaande weg van Ter Wadding tot voorbij het kasteel Duivenvoorde. Langs de weg staan maar liefst vier (voormalige) buitenplaatsen, een fraai fabrieksgebouw en het kasteel. Waar tref je dat verder aan! Drie kerkgebouwen sieren de doorgaande route. Daartussen staan bouwwerken uit diverse tijden en stijlen. De eeuwenoude Voorstraat met Hollandse gevels, oude bomen, gaslantaarns en dorpspomp is prachtig.

 • Wassenaar

 • Monument Zoetermeer

  Zoetermeer

  Het was 1962, toen het kleine dorpje Zoetermeer midden in de uitgestrekte polders van Zuid-Holland werd aangewezen als groeikern om het woningtekort in Den Haag op te vangen. Het besluit had verstrekkende gevolgen; in slechts 40 jaar groeide een plattelandsgemeente van ongeveer 7.000 zielen uit tot een volwaardige stad van meer dan 120.000 inwoners. Dat is een bijzondere ontstaansgeschiedenis. De meeste steden kennen immers een meer geleidelijke groei. De nieuwe wijken die rondom de oude dorpskern verrezen, vertonen een prachtige staalkaart van de geldende stedenbouwkundige en architectonische opvattingen per decennium.