U bent hier

Financieringscheck

Financieringscheck

NB: In deze financieringscheck is de nieuwe subsidieregeling voor woonhuismonumenten nog niet meegenomen. De regeling is op 18 december door de Eerste Kamer aangenomen en zal naar verwachting in januari van kracht worden. Daarom geeft de check vooralsnog alleen uitsluitsel over de laagrentende lening of de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

In 5 vragen krijgt u inzicht in de financiële mogelijkheden voor het in stand houden van uw rijksmonument. Dit kan een laagrentende lening zijn of een subsidie, respectievelijk aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De antwoorden in de financieringscheck zijn bedoeld als indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De check is gemaakt voor particuliere eigenaren en is niet bestemd voor decentrale overheden en aangewezen organisaties voor monumentenbehoud. Voor hen gelden namelijk specifieke bepalingen. De basis van deze check is de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Tip: Lees eerst de helpteksten bij de vragen.