U bent hier

Bouwfysisch onderzoek

Een bouwfysicus houdt zich bezig met de fysische aspecten van een gebouw. Deze zijn gerelateerd aan licht, temperatuur, lucht, vocht en geluid.

Bouwfysische maatregelen

Denk hierbij aan maatregelen voor een betere akoestiek, maar ook oplossingen voor problematiek zoals schimmels, lekkages, tocht en een slechte luchtkwaliteit. Bij een monumentaal gebouw is de bouwfysica vaak complex; het pand is immers gebouwd in een tijd dat bewoners heel andere eisen stelden aan wooncomfort. Daarbij moet ook nog eens worden gezocht naar de juiste balans tussen bouwfysische maatregelen en het behoud van cultuurhistorische waarden. Laat u dus goed adviseren door een bouwfysisch onderzoeks- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in historische gebouwen.

Een bouwfysisch adviseur inschakelen

Er zijn diverse bouwfysische adviesbureaus met verschillende specialismen. Het ene bureau is gespecialiseerd op licht, het andere op akoestiek. In veel gevallen kan uw architect of adviseur u adviseren over bouwfysische aspecten. Neem bij twijfel contact op met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via info@cultureelerfgoed.nl of (033) 421 7456.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp waar de laatste jaren veel over te doen is. Het feit dat een historisch gebouw soms al eeuwenlang functioneert, maakt het eigenlijk al duurzaam. Een andere kant van duurzaamheid is echter energieverbruik. Niet alle monumenten zijn even energiezuinig. Voordat u grote ingrepen overweegt, probeer het eerst klein te houden. Het energieverbruik kan al flink omlaag met allerlei eenvoudige maatregelen die weinig risico opleveren voor het monument, zoals:

  • het goed inregelen van het cv-systeem;
  • het aanbrengen van radiatorfolie;
  • overstappen op led-verlichting;
  • het ’s avonds sluiten van raamluiken of dikke gordijnen.

De volgende stap kan bestaan uit grotere, maar soms ook meer risicovolle maatregelen, zoals:

  • het plaatsen van (monumenten)glas.
  • het isoleren van (zolder)vloeren en de binnenkant van gevels.

Het risico bij deze laatste maatregelen zit onder andere in bouwfysische aspecten zoals ventilatie, luchtkwaliteit en luchtvochtigheid, maar ook voor de monumentale waarde van uw pand. Hiervoor geldt dan ook: laat u goed adviseren en besef dat het niet realistisch is om dezelfde energie-eisen te stellen aan een historisch pand als aan nieuwbouw. Staar u ook niet blind op het energielabel. Dit label schat het energieverbruik van monumenten vaak twee keer zo hoog in als het werkelijk is. Bovendien is het label niet verplicht voor monumenten.

Zie ook