Wederopbouw

Wederopbouw in Nederland 1940-1965

De wederopbouwperiode is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van economische groei, welvaart, optimisme en vernieuwing. Het is een belangrijke periode in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. De wederopbouwtijd kreeg echter al snel het etiket saai, gezapig en braaf opgeplakt en dat gold ook voor de architectuur, stedenbouw en monumentale kunst. Maar de laatste jaren is er steeds meer belangstelling en waardering voor erfgoed uit deze periode. Kenmerkend voor deze naoorlogse jaren is de introductie van nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, nieuwe wijkopbouw en een steeds belangrijkere rol van het verkeer.

Wilt u een beeld krijgen van de nalatenschap van de wederopbouwperiode? Bekijk de:

 

 

Twitter activiteit