Buitenplaatsen

Buitenplaatsen in Nederland

In Nederland zijn er nog zo’n 600 buitenplaatsen over. Dat is een kleine 10 procent van de meer dan 6000 die er ooit waren. Deze monumentale huizen met omliggende tuinen of parken werden tussen de 17e en 19e eeuw aangelegd door rijke stedelingen in het omringende buitengebied. Zij stelden vooraanstaande architecten aan om de buitenplaats zo fraai mogelijk vorm te geven. Ook veel aandacht ging uit naar de aanleg van een parktuin in Engelse of Franse stijl. In 2012 was er veel aandacht voor deze buitenplaatsen in het Jaar van de Historische Buitenplaats. 

Veel buitenplaatsen verrezen in het westen van Nederland. Maar ook elders in het land komen buitenplaatsen voor, soms als voortzetting van kastelen, kloosters of landgoederen. In 2006 kregen de buitenplaatsen een plek in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Niet verwonderlijk, gezien hun cultuurhistorische en architectonische waarde.

Buitenplaatsen op de kaart

Twitter activiteit