Over Monumenten.nl

Monumenten.nl geeft eigenaren van monumentale panden  informatie over de financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. Ook wil Monumenten.nl een platform zijn voor het uitwisselen van ervaringen. Hiermee willen we de kennis onder eigenaren vergroten zodat waardevolle panden behouden blijven.

Monumenten.nl is een initiatief van Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Monumenten.nl heeft geen winstoogmerk.

Wie is wie bij Monumenten.nl?

Het dagelijks beheer ligt bij  Noor Vos (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Linda Schaftenaar en Renate Mosterman (Nationaal Restauratiefonds).

Contact

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is, samen met anderen, verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlandse culturele erfgoed, zowel roerend als onroerend.

Daar waar het gaat om monumenten, archeologische vindplaatsen, landschappen, beeldende kunst en kunstnijverheid van nationaal of internationaal belang, neemt de dienst het voortouw in behoud, wettelijke bescherming, onderhoud en onderzoek van het erfgoed. Kwaliteit en duurzaamheid staan daarbij voorop. Daar waar geen sprake is van nationale of internationale waarden treedt de dienst bij andere overheden, publiekrechtelijke en private partijen op als pleitbezorger voor een goede omgang met ons erfgoed.

Nationaal Restauratiefonds

Als u uw monument gaat restaureren komen er veel vragen op u af. Regels, procedures, fiscaliteit en financiering. Allemaal onderwerpen waar u mee te maken krijgt. Nationaal Restauratiefonds houdt zich al ruim 25 jaar bezig met de complexe materie rond het in stand houden van monumenten. Opgericht om eigenaren van monumenten te helpen bij het behoud van hun monument. Met verstand van financieren, maar bovenal met hart voor monumenten.

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. U kunt bij het Restauratiefonds terecht voor informatie en advies over de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.

Bij het Restauratiefonds staan betrokken vakmensen voor u klaar met uitgebreide en praktische kennis van de aankoop en restauratieproces. U kunt bij ons terecht voor alle benodigde financiële informatie voor de restauratie en onderhoud aan uw monumentale pand. Wij proberen samen met u een passende financiering te vinden voor uw monument.

Het Restauratiefonds maakt geen winst. De opbrengst uit de rente en aflossing wordt opnieuw ingezet om leningen met een lage rente te verstrekken. Namens het ministerie van OCW verzorgen wij ook de uitbetaling van rijkssubsidies.

Nationaal Restauratiefonds, verstand van financieren, hart voor monumenten

Waarom aankloppen bij het Restauratiefonds?

 • advies en informatie over uw restauratieproces
 • expert in het financieren van monumenten
 • praktische ondersteuning bij alle (financiële) zaken rondom uw aankoop en/of restauratie
 • uw restauratie financieren tegen een lage rente
 • gemak van de mogelijkheid tot aanvullend financieren

 

  Close
  Close

  Aanmelden op monumenten.nl

  - Wachtwoord vergeten

  Aanmelden

  Nog geen lid van monumenten.nl?
  Meld je snel aan en deel je mening met de rest van de gemeenschap.

  Close
  Close

  Youtube video

  Close