Herbestemmen van kloosters en watertorens

25 februari 2013

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft twee nieuwe uitgaven uitgebracht in de reeks over herbestemming van monumenten: ‘Een toekomst voor Watertorens’ en ‘Een toekomst voor kloosters’. De handreikingen bieden eigenaren van monumenten inspirerende voorbeelden en tips. Gemeenten, provincies en adviseurs vinden er praktische informatie voor herbestemming van deze vaak monumentale panden. U kunt de brochures downloaden of bestellen.


Kloosters

Steeds meer kloosters in Nederland hebben te maken met leegstand. De laatste kloostergemeenschappen zullen op termijn bijna allemaal hun gebouwen verlaten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert over nieuwe mogelijkheden voor deze historische gebouwen. Denk aan functies als hospice, zorg en wonen voor ouderen, scholen of een functie in de buurt zoals buurthuis of cultureel centrum


Watertorens

Sinds de jaren ’70 van de twintigste eeuw hebben veel watertorens in ons land hun oorspronkelijke functie verloren. Nieuwe bestemmingen en een duurzame invulling voor deze gebouwen vragen om flinke aanpassingen. De brochure helpt om een balans te vinden tussen behoud van het monumentale karakter en een duurzame, nieuwe invulling.

 

Herbestemming watertoren in Hazerswoude-Rijndijk. Foto: Paul van Galen

Gerelateerd nieuws