Bestaat duurzame monumentenzorg?

6 maart 2013

De economische crisis heeft tot een volledige instorting geleid van de nieuwbouwmarkt. Dat heeft vervolgens de aandacht doen verschuiven naar de herbestemming van het vele leegstaande vastgoed. De weinige investeringen in de bouw gaan nu naar het revitaliseren van leegstaande (monumentale) gebouwen. Is dit een stap op weg naar werkelijk duurzame monumentenzorg? Het nationale H-Team en het Praktijknetwerk Duurzame Monumentenzorg verzorgen over deze vraag een debat, op dinsdagmiddag 26 maart, in een monument met een wel degelijk duurzaam tweede leven: de Van Nelle Ontwerpfabriek.

Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Zie voor meer informatie www.praktijknetwerkdumo.nl

Persbericht Praktijknetwerk Duurzame Monumentenzorg

Van Nellefabriek. Foto: Kris Roderburg RCE. 

Gerelateerd nieuws